ჯ.რ.რ. ტოლკინი - მხატვარი და ილუსტრატორი

ჯ.რ.რ. ტოლკინი (1892-1973)  - „ჰობიტისა“ და „ბეჭდების მბრძანებლის“ ავტორი, ხშირად აღნიშნავდა, რომ ხატვის ნიჭი არ ჰქონდა, თუმცა მისი ნახატები ხიბლავდა მკითხველს და არაერთხელ გამოიფინა კიდეც. 

წიგნი - „ჯ.რ.რ. ტოლკინი - მხატვარი და ილუსტრატორი”, როგორც მწერლის ბავშვობის დროს შესრულებულ ნახატებს, ასევე, „ჰობიტისათვის“ მომზადებული ილუსტრაციებსაც მოიცავს.

'They Slept in Beauty Side by Side'
 'Untitled (Two Boys at the Seaside)'
 'Water, Wind & Sand'
'Moonlight on a Wood'
 'Gandalf'

'Wickedness'
'Afterwards'
 'Thought'
'Undertenishness'
'Grownupishness'