უილიამ ბლეიკის მიერ ილუსტრირებული ჯონ მილტონის - დაკარგული სამოთხე

Satan Arousing the Rebel Angels
უილიამ ბლეიკის მიერ 1807, 1808 და 1822 წლებში ჯონ მილტონის წიგნისთვის - „დაკარგული სამოთხე“ შექმნილი ილუსტრაციები.

Satan, Sin, and Death Satan Comes to the Gates of Hell
The Expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden
The Rout of the Rebel Angels
Satan Watching the Endearments of Adam and Eve
Adam and Eve Asleep
Satan Spying on Adam and Eve's Descent into Paradise
Raphael Warns Adam and Eve
 The Temptation and Fall of Eve