ჯ.რ.რ. ტოლკინის ილუსტრირებული - ჰობიტი

„ჰობიტზე“ მუშაობის დასრულების შემდეგ, როდესაც ჯერ მხოლოდ ნაწარმოების ხელნაწერი არსებობდა, ჯ.რ.რ. ტოლკინმა წიგნისთვის ილუსტრაციებიც შექმნა. „ჰობიტის“ პირველ გამოცემას ავტორის ათი შავ-თეთრი ნახატი და ორი რუკა ჰქონდა თან დართული.

შემდგომში, ოქსფორდის „Bodleian“-ის ბიბლიოთეკაში აღმოჩენილ მწერლის ხელნაწერებში, ტოლკინის მიერ შესრულებული „ჰობიტის“ 100-ზე მეტი ილუსტრაციაც აღმოჩნდა.

Hobbit - Dustcover of the first edition of The Hobbit, taken from a design by the author

 'Gandalf'