თანამედროვე რემბრანდტი და რუბენსი: ქუჩის არტისტების მიერ გააზრებული ძველი ოსტატები

Girl at a Window (1645), Rembrandt
თანამედროვე რემბრანდტი და რუბენსი: ქუჩის არტისტების მიერ გააზრებული ძველი ოსტატები

Girl at a Window (2013), System, 17 Grove Vale, London
The Three Graces (c1636), Peter Paul Rubens
Happy Hour (2013), Agent Provocateur, 30 Waldenshaw Road, Forest Hill, London
 Detail of The Fall of Man (c1520-30), Pieter Coecke van Aelst 
The Fall of Man (2012), Stik, The Mooring, Townley Road Beauval Road
 Judith with the Head of Holofernes, 17th century, Cristofano Allori
 Judith with the Head of Holofernes (2013), Dscreet, formerly on Blackwater Street 153 Lordship Lane, London
Triumph of David (1628-31), Nicolas Poussin
Triumph of David (2013), Run, 265 Lordship Lane, London
 The Massacre of the Innocents (c 1660), Charles Le Brun
Fight Club (2013), Conor Harrington, Spurling Road, opposite East Dulwich Tavern, London
Nurture of Jupiter (1630s), Nicolas Poussin
Woman Spinning (1652), Pieter Nys; Princess Victoria Aged Four (1823), Stephen Poyntz Denning; The Nurture of Jupiter (1630s)

 Joseph Receiving Pharaoh's Ring (1733-35), Giambattista Tiepolo
Joseph Receiving Pharaoh's Ring (2013), Thierry Noir, Bowling Building, Dulwich Park, London

წყარო - theguardian