კარლო კაჭარავა 1964-1994

კარლო კაჭარავა – XX საუკუნის ქართული ავანგარდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი და თეორეტიკოსი, რომელმაც პირველმა დაიწყო ქართული ხელოვნების კვლევა თანადროული დასავლეთევროპული ხელოვნების კონტექსტში.

1981–1986 თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობა

1990 წლიდან ხელოვნების კრიტიკოსთა ასოციაციის გამგეობის წევრი

1997 წელს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ისტორიაში შეტანილი წვლილისათვის მიენიჭა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის სახელმწიფო პრემია