მორის სენდაკის მიერ ილუსტრირებული ლევ ტოლსტოის - ნიკოლენკას ბავშვობა

1961 წელს, მორის სენდაკმა 1852 წელს გამოქვეყნებული ლევ ტოლსტოის წიგნისთვის - „ნიკოლენკას ბაშვობა“ ილუსტრაციების სერია შექმნა.