უმბერტო ეკო - წიგნი ლეგენდარული მიწებზე

„ლეგენდარული მიწები და ადგილები სხვადასხვა სახისაა და მხოლოდ ერთი მახასიათებელი აერთიანებთ: ხომ არ ეფუძნება ისინი უძველეს ლეგენდებს, რომელთა ფესვებიც დროის ნისლშია გაუჩინარებული, ან გვევლინებიან თუ არა ისინი თანამედროვე გამონაგონთა ეფექტად. ასეა თუ ისე, ისინი ქმნიან რწმენის ნაკადებს. სწორედ ამ ილუზიების რეალურობაზეა ამ წიგნის სიუჟეტი აგებული“, - უმბერტო ეკო


Saint-Sever World Map, from the Saint-Sever Beatus (1086), Paris, Bibliothèque nationale de France
T and O map, Bartholomaeus Angelicus, Le livre des propriétés des choses (1392)
Tobias Swinden, En Enquiry into the Nature and Place of Hell (1714), London, Taylor
 Map of Palmanova, from Franz Hogenberg and Georg Braun, Civitates orbis terrarum (1572–1616), Nuremberg
Anonymous, Jain Cosmological Map (c. 1890), gouache on canvas, Library of Congress
Ulysses Journey Was Far from Home  M.O. MacCarthy, Carte du monde d'Homere (1849), New York Public Library
Map of the world according to Hartmann Schedel, in Liber chronicarum (Nuremberg Chronicle), Nuremberg (1493)
Woodcut map of the island of Utopia on frontispiece of the 1st edition of Thomas More's Utopia (1516), British Library
Illustration for Jules Verne's Twenty Thousand Leagues Under the Sea (1869-1870)
Abraham Ortelius, Map of Iceland (16th century)