ილუსტრატორთა თვალით დანახული მსოფლიო რუკა

ილუსტრატორთა თვალით დანახული მსოფლიო რუკა

 Vesa Sammalisto - Mallorca
 João Lauro Fonte - Boots Adventures in London (Converse)
 Martin Haake - Cruising Around Africa
 Vic Lee - London
 Vesa Sammalisto - Hartwall Lapin Kulta
 Masako Kubo - Green Map
 Masako Kubo Kyushu - Train All Stars
Mike Lemanski - Mediterranean Summer (Monocle, 2011)
Harriet Lyall - 3.2 Miles  9 Bridges
 Famille Summerbelle - London cut-paper map
Vesa Sammalisto - Island of Manhattan
Dorothy - LA Film Map