ჟან მიშელ ბასკიას ილუსტრაციები წიგნისთვის - Life Doesn’t Frighten Me

ჟან მიშელ ბასკიას მიერ ილუსტრირებული საბავშვო წიგნი  - Life Doesn’t Frighten Me

Shadows on the wall
Noises down the hall
Life doesn’t frighten me at all
Tough guys fight
All alone at night
Life doesn’t frighten me at all
Panthers in the park
Strangers in the dark
No, they don’t frighten me at all.


Don’t show me frogs and snakes
And listen for my scream,
If I’m afraid at all
It’s only in my dreams.
Life doesn’t frighten me at all
Not at all
Not at all.