თამაში ჭვავის ყანაში | The Catcher in the Rye | ილუსტრაციები

Holden Caulfield
ხალხს ჰგონია, რასაც იტყვის, ყველაფერი მართალია. მეც რა მენაღვლება, ეგონოთ... საერთოდ ვერაფერსაც ვერ ხედავს ხალხი - ჰოლდენი

შტერს რომ გადაეყრები, შენც შტერულად უნდა ილაპარაკო - ჰოლდენი

ეს მსპობს, გაიცნობ კაცს და უსათუოდ უნდა უთხრა – "სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა", თუნდაც სულაც არ იყოს სასიამოვნო! რას იზამ, სიცოცხლე თუ გინდა, ამისთანა სისულელეები უნდა როშო - ჰოლდენი

ღმერთო რა საშინელებაა, როცა სადმე მიდიხარ და – "გზა მშვიდობისაო!", მოგაძახებენ - ჰოლდენი
Old Mr. Spencer
Ackley
 Stradlater, Holden's roommate at Pencey
 Jane Gallagher
Sunny, the prostitute Maurice, an elevator operator moonlighting as pimp, offers Holden in Manhattan for 'five bucks a throw, fifteen bucks till noon.'
Mr. Antolini