ჰენრი მატისის ოფორტები ჯეიმზ ჯოისის - ულისესთვის

1935 წელს, ამერიკელმა გამომცემელმა ჯორჯ მეისმა ჯეიმზ ჯოისის - „ულისეს“ სპეციალური, ილუსტრირებული გამოცემისთვის ოფორტების შესასრულებლად ჰენრი მატისს 5.000 დოლარი შესთავაზა...

სპეციალური გამოცემის რამდენიმე ეგზემპლარი „Amazon.com“-ზეა ხელმისაწვდომი, სადაც წიგნი - ჯოისისა და მატისის ავტოგრაფით 30 ათას დოალრადაა შეფასებული.











ავტორი - Maria Popova