პოლ გოგენი - დუალიზმის ჰარმონია

ევროპული პორტრეტებისგან განსხვავებით, სადაც უმთავრესი ინდივიდუალობა იყო, ტაიტურ ნახატებში გოგენი ორფიგურიან პორტრეტებს ირჩევს. 

ამასთან, იგი თავისებურად გადმოსცემს იქაური ცხოვრების სიმშვიდეს.

ტილოებში „პარაუ აპი“, „აჰა ოე ფეიი?“ თუ „ეიაჰა ოჰიპა“, დუალიზმი ცენტრალური მოტივია. სხვა ტილოებზე იგი შეწყვილებულ პერსონაჟებს გადააჯგუფებს, მაშინაც კი, თუ ისინი ძირითად პერსონაჟებს არ წარმოადგენენ.

პარაუ აპი (დღის სიახლენი) 1892
აჰა ოე ფეიი ? (რაო, შეგშურდა?) 1892
ეიაჰა ოჰიპა (ნუ მუშაობ) 1896