ლეონარდო და ვინჩი | Leonardo da Vinci | Vitruvian Man


მხატვრის გონება უნდა გახდეს შუამავალი მასასა და ბუნებას შორის [...] ეს არის წესთა წესი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მისდიონ იმ ადამიანებმა, ვინც აკვირდება ბუნების მოვლენებს: თუ ბუნება იწყებს მიზეზთა ძიებით, რათა დაამთავროს ექსპერიმენტით, ჩვენ საპირისპირო გზას უნდა გავყვეთ: დავიწყოთ ექსპერიმენტით და მასზე დაყრდნობით გამოვიკვლიოთ მიზეზი. კარგ მხატვარს ორი რამ აქვს დასახატი: ადამიანი და მისი სულის მოძრაობა. პირველის დახატვა ადვილია, მეორესი - არა, რადგან სხეულის პოზის მიღმა უნდა ჩანდეს სული [...] ფიგურა არაფერს ნიშნავს, თუ მასში არ ჩანს მოძრაობა სულისა და გრძნობებისა“ - ლეონარდო და ვინჩი