სისულელის ქვის ამოღება

ბოსხი - სისულელის ქვის ამოღება 1475-1480
იან ვან ჰემესენი - სისულელის ქვის ამოღება 1545-1550
სიუჟეტის თემა ნიდერლანდურ ფოლკლორზეა დამყარებული. არსებობს ნიდერლანდური გამოთქმა : ”თავში ქვა აქვს”, - ასე ამბობდნენ სულელ, ბრიყვ ან შეშლილ ადამიანებზე. ხალხური გადმოცემით, თუკი ბოროტ ქვას (რომელიც ზოგჯერ ძვირფასიც კი იყო) ადამიანს ქირურგიულად ამოუღებდნენ, ის განიკურნებოდა.