ეგონ შილე 1890 - 1918

ეგონ შილე - ავსტრიელი მხატვარი, XX საუკუნის ავსტრიული ექსპრესიონიზმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი. 

ექსპრესიონიზმის ერთ-ერთი ადრეულ ფუძემდებელი, თუმცა ძლიერ დაკავშირებული მოდერნის მიმდინარეობასთან.