ალბერტო ჯიაკომეტი - ნახატები და სკულპტურა 1901 - 1966

ალბერტო ჯიაკომეტი - შვეიცარიელი სიურიალისტი მხატვარი და სკულპტორი. 

დაიბადა შვეიცარიის იტალიურენოვან ნაწილში. მამა – ჯოვანი ჯიაკომეტი ცნობილი პოსტ - იმპრესიონისტი მხატვარი. 1962 წელს ვენეციის ბიენნალეს გამარჯვებული - "Grand Prize for Sculpture"

გარდაიცვალა 1966 წელს გულის დაავადებით.