სახლი შიგნიდან უნდა ანათებდეს | ლადო ვარდოსანიძე

დღეს ძველი თბილისი სამარცხვინოდაა განათებული. მენტალურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. 

სახლი შიგნიდან უნდა ანათებდეს და არა გარედან იყოს მინათებული.

სამარცხვინოდაა განათებული ქართული ეკლესიებიც. ღამით, თითქმის ყველა ეკლესია თავმოკვეთილია -  ყელი განათებულია, გუმბათი - არა. ეს აბსოლუტურად ცვლის სტრუქტურას.