ლევან გიგინეიშვილი - უმბერტო ეკოს ვარდის სახელის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ფონი


22 ოქტომბერს, მწერალთა სახლში ლევან გიგინეიშვილის წაკითხული საჯარო ლექცია - უმბერტო ეკოს რომანის „ვარდის სახელის“ ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ფონი