ვინსენტ ვან გოგი | Vincent Van Gogh | Self Portrait with bandaged ear |1889

სისხლდენა, ეტყობა, დიდხანს ვერ შეიჩერა, რადგან მეორე დღეს პირველი სართულის ორივე ფილაქანზე გასისხლიანებული ხელსახოცები ეყარა. ორივე ოთახი და ჩვენს საძინებელში ამავალი პატარა კიბე სისხლით იყო მოსვრილი“ - პოლ გოგენი