პოლ გოგენი - ჩანახატები და კერამიკა

ტაიტელი ქალებიქალი არლის კაფეში
ტაიტელი ღმერთები "ჰინა და ტეფატუ" 
რქიანი
ფავნი
ფავნი
ოვირი (ველური)